Αναζητήστε

Γραμματεία Εργασιακών Σχέσεων

Συνάδελφοι,

Η συνεργασία του Συλλόγου μας με το Πολιτιστικό Πάρκο συνεχίζεται.

politistiko parko

Θα θέλαμε να σας προωθήσουμε μια προσφορά η οποία περιλαμβάνει δωρεάν διπλές προσκλήσεις για τα μέλη μας (ένας ενήλικας και ένα παιδί) και επιπλέον εισιτήρια με 50% έκπτωση με την επίδειξη της κάρτας μέλους ΣΕΤΠ.

Read more: Συνεργασία του Συλλόγου μας με το Πολιτιστικό Πάρκο

OTOE-logo

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ – ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Αθήνα, 12 Ιανουαρίου 2015

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΩΝ

 

Σύμφωνα με τις Κλαδικές ΣΣΕ ΟΤΟΕ-Τραπεζών:

 

Στους υπαλλήλους που κατέχουν πτυχίο ή τίτλο ανώτερων ή ανώτατων ελληνικών σχολών ή τίτλο ισότιμων αναγνωρισμένων αλλοδαπών πανεπιστημίων ή  μεταπτυχιακό τίτλο, χορηγείται επιστημονικό επίδομα, υπολογιζόμενο επί του βασικού μισθού:

-  16% σε όσους κατέχουν πτυχίο ανώτερης σχολής

-  25% σε όσους κατέχουν πτυχίο ανώτατης σχολής

-  35% σε όσους κατέχουν μεταπτυχιακό τίτλο

-  40% σε όσους κατέχουν διδακτορικό τίτλο.

Συνεπώς η χορήγηση του επιδόματος προϋποθέτει :

α) οι τίτλοι των εγχώριων κολεγίων, να αναγνωρίζονται ως ακαδημαϊκά ισότιμοι με τους τίτλους των ελληνικών ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων(ΑΕΙ-ΑΤΕΙ).

β) οι τίτλοι των αλλοδαπών κολλεγίων ή μεταπτυχιακοί τίτλοι, να αναγνωρίζονται αντίστοιχα ως ακαδημαϊκά ισότιμοι.

Αρμόδιος φορέας για την αναγνώριση της ακαδημαϊκής ισοτιμίας είναι ο ΔΟΑΤΑΠ.

Οι αλλαγές του άρθρου 49 ν.4264/2014, όπως ισχύει σήμερα αναφέρονται στην  αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας των κατόχων: α)  τίτλων ανώτατης εκπαίδευσης που απονέμουν πανεπιστήμια κοινοτικών και τρίτων χωρών που συνεργάζονται στην Ελλάδα με Κολλέγια που παρέχουν πτυχία bachelorκαι μεταπτυχιακούς τίτλους  και β)  μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών που απονέμονται από κολλέγια που έχουν λάβει πιστοποίηση από διεθνείς οργανισμούς  προκειμένου  οι κάτοχοι των ανωτέρω πτυχίων να έχουν πρόσβαση στα νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα που απαιτούν σύμφωνα με την ελληνική έννομη τάξη άδεια ασκήσεως επαγγέλματος (γιατροί,δικηγόροι,οδοντίατροι,αισθητικοί,μαίες κλπ - βλ και  διατάξεις του  ΠΔ. 38/2010, Ν.3696/2008, Ν.4111/2013, Ν. 4264/2014, Ν.4310/2014) .

Αρμόδιος φορέας για τη χορήγηση επαγγελματικής ισοδυναμίας είναι το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων ( Σ.Α.Ε.Π.)

 

Για όσα επαγγέλματα δεν απαιτείται άδεια για άσκηση επαγγέλματος ισχύουν αποκλειστικά οι προϋποθέσεις αναγνώρισης ακαδημαϊκής ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ. Στην περίπτωση αυτή εντάσσονται και οι τραπεζοϋπάλληλοι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα των Κλαδικών Συμβάσεων.

 

Για τη Γραμματεία

Εργασιακών Σχέσεων & Συμβάσεων

ΣΩΤΗΡΗΣ ΣΑΞΩΝΗΣ

 

Go to top