Αναζητήστε

Εργασιακά θέματα

Παραθέτουμε επιγραμματικά την ανακοίνωση της ΓΣΕΕ για τα ισχύοντα για το Δώρο Πάσχα. Επισυνάπτουμε την αναλυτική ανακοίνωση από τη ΓΣΕΕ.

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΣΕΕ 2/4/2015

ΔΩΡΟ ΠΑΣΧΑ

H ΓΣΕΕ και το Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων και Ανέργων της Συνομοσπονδίας ενημερώνουν τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα για το «Δώρο Πάσχα», τα ακόλουθα:

Ποιοι δικαιούνται «Δώρο Πάσχα»

Πότε καταβάλλεται το «Δώρο Πάσχα»

Χρόνοι που συνυπολογίζονται στο Δώρο Πάσχα

Χρόνοι που δεν συνυπολογίζονται στο Δώρο Πάσχα

Υπολογισμός του Δώρου

 

Συμπλήρωσε την αίτηση εγγραφής στο Σύλλογό μας.

Δυνάμωσε την προσπάθειά μας.

Go to top