Αναζητήστε

shma

 

Ανακοίνωση Νο 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Αθήνα, 2 Ιουλίου 2024

               

Συνάντηση ΣΕΤΠ & ΣΕΥΤΠΕ με θέμα την Επιχειρησιακή Σύμβαση

Συνάδελφοι,

Τη Δευτέρα, 1η Ιουλίου, πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της ΟΤΟΕ συνάντηση του νέου προεδρείου του Συλλόγου μας, ΣΕΤΠ και του προεδρείου του ΣΕΥΤΠΕ, με θέμα τη συλλογική επιχειρησιακή μας σύμβαση. 

Η συνάντηση αυτή ήταν η δεύτερη που πραγματοποίησε ο Σύλλογός μας στα πλαίσια του προγραμματισμένου κύκλου συναντήσεων του με όλους του Συλλόγους στην Τράπεζά, ενόψει της έναρξης των διαπραγματεύσεων για τη νέα επιχειρησιακή μας σύμβαση. Στόχος της συνάντησής μας ήταν η διερεύνηση των προτάσεων του ΣΕΥΤΠΕ, ώστε να συμπεριληφθούν στο πλαίσιο διεκδίκησης για τη σύμβασή μας, πάντα στην κατεύθυνση της διαμόρφωσης του με τρόπο, που θα καλύπτει το σύνολο των αναγκών όλων των συναδέλφων.

Κατά τη συνάντηση μας, που διήρκησε πλέον των τριών ωρών, αρχικά παρουσιάστηκαν και αναλύθηκαν από πλευράς του προέδρου του ΣΕΥΤΠΕ το σύνολο των καταγεγραμμένων αιτημάτων του Συλλόγου, που περιλάμβανε τόσο οικονομικά, όσο και θεσμικά αιτήματα που είχε ήδη αποτυπώσει και καταγράψει το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου για να ενταχθούν στο διεκδικητικό πλαίσιο για τη νέα μας Επιχειρησιακή Σύμβαση Εργασίας, αλλά και άλλα αιτήματα που κρίθηκε σκόπιμο να αναφερθούν και να συζητηθούν. Στη συνέχεια και αφού συζητήθηκαν διεξοδικά όλα τα θέματα που έθεσαν οι συνάδελφοι του Προεδρείου του ΣΕΥΤΠΕ, ο Πρόεδρος του ΣΕΤΠ, αφού ενημέρωσε τους παρόντες για την συνάντηση που προηγήθηκε με το Προεδρείο του ΣΕΤΑΠ και για αυτές που θα ακολουθήσουν, παρουσίασε με τη σειρά του τα σημεία που περιλαμβάνει το ήδη μερικώς διαμορφωμένο διεκδικητικό πλαίσιο, με τις βασικές προτάσεις του Συλλόγου.

Στη συζήτηση που ακολούθησε και με δεδομένο το πολύ καλό κλίμα της συνάντησης, αποτέλεσε κοινή διαπίστωση και των δύο μερών πως θα πρέπει αντίστοιχες συναντήσεις να επαναληφθούν, σκοπεύοντας πάντα στην κάλυψη των αναγκών και την εξυπηρέτηση των συμφερόντων όλων των συναδέλφων στην Τράπεζα Πειραιώς.

Σε αυτή την προσπάθεια, της από κοινού συμπόρευσης για την επιχειρησιακή σύμβαση για πρώτη φορά, όλοι θα αξιολογηθούμε για τη στάση και το ρόλο μας. Για εμάς ισάξιο του αποτελέσματος της Επιχειρησιακής Σύμβασης, είναι και ο τρόπος που θα επιτευχθεί μέσω της κοινής, των Συλλόγων, πορείας.

Συνάδελφοι,

Ο Σύλλογός μας προχωρά μπροστά αναζητώντας τη συνεργασία και τη συνεννόηση μεταξύ όλων των συναδέλφων. Στην κρίσιμη διαπραγμάτευση για μία Επιχειρησιακή Σύμβαση στην Τράπεζα Πειραιώς που θα ικανοποιεί για όλους τους εργαζόμενους που έχουμε μπροστά μας, δεν περισσεύει κανείς!


Ο Πρόεδρος                Η Γεν. Γραμματέας

Βάιος Νάκος           
     Θεοδώρου Χαρίκλεια

Συμπλήρωσε την αίτηση εγγραφής στο Σύλλογό μας.

Δυνάμωσε την προσπάθειά μας.

Go to top