Αναζητήστε

shma

 

Ανακοίνωση Νο 3                                                                                                                                  Αθήνα, 26 Ιουνίου 2024

Συνάντηση Σ.Ε.Τ.Π. και Σ.Ε.Τ.Α.Π.

για την κατάρτιση κοινού πλαισίου Επιχειρησιακής Σύμβασης

Συνάδελφοι,

Σε εξαιρετικά καλό και γόνιμο κλίμα πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του ΣΕΤΑΠ την Παρασκευή 21 Ιουνίου, η συνάντηση του νέου προεδρείου του ΣΕΤΠ και του προεδρείου του ΣΕΤΑΠ, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή στη συλλογική εκπροσώπηση στην Τράπεζα Πειραιώς.

Το νέο προεδρείο του Συλλόγου αναγνωρίζει την ανάγκη ύπαρξης διαλόγου, συνεννόησης και συνεργασίας μεταξύ όλων των Συλλόγων. Με αφετηρία την ανάγκη αυτή, ο Σύλλογός μας πραγματοποίησε την πρώτη συνάντηση με το προεδρείο του ΣΕΤΑΠ, ενώ έχει ήδη προγραμματίσει συναντήσεις με όλους τους Συλλόγους, ενόψει της έναρξης των διαπραγματεύσεων για τη νέα Επιχειρησιακή Σύμβαση. Στόχος αυτής αλλά και των συναντήσεων που θα ακολουθήσουν στο προσεχές διάστημα, είναι να διαμορφωθεί από κοινού, με όλους τους Συλλόγους, ένα δίκαιο και όσο το δυνατό πληρέστερο πλαίσιο αιτημάτων, που θα καλύπτει το σύνολο των αναγκών όλων των συναδέλφων.

Κατά τη συνάντηση μας, διαπιστώθηκε η κοινή θέση των συλλόγων μας σχετικά με την αναγκαιότητα για πραγματικές και ουσιαστικές αυξήσεις και για θεσμικές βελτιώσεις της θέσης και της καθημερινότητας των εργαζομένων.

Η συνάντηση δεν στάθηκε σε κοινές διαπιστώσεις και ευχολόγια, αλλά για πρώτη φορά έγινε πρωτόλεια καταγραφή των κοινών αιτημάτων για τη διαμόρφωση ενιαίου πλαισίου Επιχειρησιακής Σύμβασης.

Κοινή απαίτηση όλων των εργαζομένων από τους Συλλόγους είναι, να μας ενώνει το όφελός των συναδέλφων. Αυτό δεν θα είναι πάντα εφικτό, αλλά δεν θα γίνει ποτέ εφικτό, αν δεν προσπαθήσουμε με διάθεση σύγκλισης, αφήνοντας στην άκρη μικρο-σκοπιμότητες.

Συνάδελφοι,

Στο προσεχές διάστημα θα ξεκινήσει η διαπραγμάτευση για την Επιχειρησιακή Σύμβαση. Αυτή τη φορά, η πλευρά των Εργαζομένων και των Συλλόγων τους, πρέπει να είναι ενιαία, ισχυρή και όσο μαζικότερη γίνεται. Με αυτό το κριτήριο, είναι σίγουρο, πως η πρώτη αυτή συνάντηση, ήταν ένα σημαντικό βήμα για την επίτευξη του τελικού μας στόχου.

     Ο Πρόεδρος                  H Γεν. Γραμματέας
    Βάιος Νάκος           
     Θεοδώρου Χαρίκλεια

Συμπλήρωσε την αίτηση εγγραφής στο Σύλλογό μας.

Δυνάμωσε την προσπάθειά μας.

Go to top