Αναζητήστε

Ενημερωτικό Σημείωμα Νο 54

Επιστροφές εισφορών πρώην ΤΑΥΤΕΚΩ

Συνάδελφοι,

Έπειτα από την ολοκλήρωση καταβολής επιστροφής εισφορών πρώην ΤΑΥΤΕΚΩ για το έτος 2017, για τους εργαζόμενους στην Τράπεζα, είχαμε αναφορές από συναδέλφους ότι δεν τους καταβλήθηκε ποσό επιστροφής. Οι λόγοι που συνέβη αυτό σύμφωνα με τον e-ΕΦΚΑ, είναι:

 • είτε η μη ορθή ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης για επιστροφή,
 • είτε η ύπαρξη οφειλής στον Φορέα.

Κατόπιν αυτού, αλλά και του ενημερωτικού σημειώματος Νο 52, επικοινωνήσαμε με την αρμόδια διεύθυνση του ΕΦΚΑ και παραθέτουμε προς ενημέρωση τα ακόλουθα:

 • Την Παρασκευή 16.06.2023 πραγματοποιήθηκε από τον e-ΕΦΚΑ, η πρώτη από τις διαδοχικές καταβολές ποσών επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών κλάδου ασθένειας σε χρήμα  του τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. περιόδου 1/2017 – 1/2020 σε δικαιούχους τραπεζοϋπαλλήλους εννέα Τραπεζών.
 • Η ανωτέρω Α΄ ΠΛΗΡΩΜΗ, αφορούσε αποκλειστικά το έτος 2017 και με αυτήν διεκπεραιώθηκε το σύνολο των ηλεκτρονικών αιτημάτων δικαιούχων, που είχαν υποβληθεί μέχρι και τις 24.05.2023, με μοναδική εξαίρεση εκείνους που κατά τον χρόνο της καταβολής, είχαν βεβαιωμένη στο Κ.Ε.Α.Ο. οφειλή (ρυθμισμένη ή μη).
 • Οι εργαζόμενοι που έχουν υποβάλει αίτηση και δεν έλαβαν επιστροφή ποσού, θα πρέπει να αναζητήσουν, μέσω της ιστοσελίδας του e-Ε.Φ.Κ.Α. (efka.gov.gr->Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Κ.Ε.Α.Ο./Ηλεκτρονική Ενημέρωση Οφειλετών), αφού προηγηθεί πιστοποίηση του προσώπου ως(δυνητικού)οφειλέτη,ώστε, κάνοντας χρήση των προσωπικών του κωδικών να αντλήσει την σχετική ενημέρωση. Οδηγίες σχετικά θα βρείτε εδώ.
 • Οι εργαζόμενοι που εκ παραδρομής δεν ολοκλήρωσαν την υποβολή της αίτησής τους, μπορούν να επανέλθουν (https://www.efka.gov.gr/el/aitese-epistrophes-achreostetos-katabletheison-eisphoron-asphalismenoy-kladoy-astheneias-se-chrema ), αφού η αντίστοιχη ηλεκτρονική υπηρεσία θα παραμένει σε λειτουργία τουλάχιστον μέχρι το τέλος του έτους.
 • Η  διαδικασία υποβολής των αναγκαίων ασφαλιστικών στοιχείων από τους αντίστοιχους εργοδότες, βρίσκεται σε εξέλιξη και εφόσον εκ μέρους τους τηρηθεί το σχετικό χρονοδιάγραμμα, θα πραγματοποιηθεί, εντός τριμήνου, Β’ ΠΛΗΡΩΜΗ των δικαιούχων, χωρίς βεβαιωμένη στο Κ.Ε.Α.Ο. οφειλή (ρυθμισμένη ή μη) και θα αφορά επιστροφές:
  • Έτους 2017 για όσους υπέβαλαν ηλεκτρονικά αιτήματα μετά την 24η.05.2023 και
  • Έτους 2018 για το σύνολο των αιτούντων.
 • Σε μεταγενέστερο χρόνο, θα διεκπεραιωθούν αιτήματα δικαιούχων οφειλετών του Φορέα (Κ.Ε.Α.Ο.), αφού προηγουμένως διενεργηθεί, συμψηφισμός της βεβαιωμένης οφειλής τους με το προς επιστροφή ποσό.

Ο Σύλλογός μας παρακολουθεί και αυτό το θέμα και σε κάθε περίπτωση θα επανερχόμαστε με νεότερες ανακοινώσεις.

Για όποια διευκρίνιση χρειαστεί, είστε στη διάθεση όλων των συναδέλφων μας.

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Ο Πρόεδρος                      Ο Γεν. Γραμματέας

Στέλιος Μουλακάκης           Βάιος Νάκος

Συμπλήρωσε την αίτηση εγγραφής στο Σύλλογό μας.

Δυνάμωσε την προσπάθειά μας.

Go to top