Αναζητήστε

Ενημερωτικό σημείωμα Νο 52                                

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ πρώην ΤΑΥΤΕΚΩ ΑΠΟ ΤΟΝ e ΕΦΚΑ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Συνάδελφοι,

Σχετικά με την επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών, από τον Κλάδο Ασθενείας σε χρήμα, του πρώην ΤΑΥΤΕΚΩ, για την πρώτη περίοδο 01/01/2017-31/12/2017, η οποία αφορά σε όλες τις τράπεζες και τις ΔΕΚΟ, κατόπιν της σχετικής νομοθετικής απόφασης, ο Σύλλογός μας επικοινώνησε με το τμήμα πιστώσεων του eΕΦΚΑ για διευκρινίσεις.

Οι συνάδελφοι που δεν πιστώθηκαν την επιστροφή εισφορών, απαιτείται να προβούν στις κάτωθι ενέργειες:

  1. Να ελέγξουν την αίτηση τους στο σύνδεσμο: https://www.efka.gov.gr/el/aitese-epistrophes-achreostetos-katabletheison-eisphoron-asphalismenoy-kladoy-astheneias-se-chrema επιβεβαιώνοντας ότι η αίτηση έχει ολοκληρωθεί σωστά και υπάρχει καταχωρισμένος λογαριασμός ΙΒΑΝ, αριθμός υποβολής και ημερομηνία αίτησης. Αν για οποιοδήποτε λόγο, η αίτηση δεν έχει ολοκληρωθεί, χρειάζεται να υποβληθεί εκ νέου.
  2. Εφόσον η αίτηση έχει ολοκληρωθεί σωστά, να ελέγξουν στον σύνδεσμο: https://www.efka.gov.gr/el/elektronikes-yperesies/elektronikes-yperesies-keao εάν εμφανίζουν ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές οφειλές στον Οργανισμό Κοινωνικής Ασφάλισης αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που έχουν ενταχθεί στον ΕΦΚΑ (Άρθρο 53 του Ν.4837/2016). Σε περίπτωση ύπαρξης οφειλής, ή θα πρέπει να γίνει εξόφληση της και στην επόμενη καταβολή θα καταβληθεί και η πρώτη δόση ή θα γίνει συμψηφισμός ο οποίος όμως θα καθυστερήσει.
  3. Σε περίπτωση που κάποιος συνάδελφος δεν υπάγεται στις παραπάνω κατηγορίες, μπορεί να στείλει γραπτό αίτημα, ζητώντας διευκρινίσεις, αναφέροντας ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, αριθμός υποβολής και ημερομηνία αίτησης, στο mailbox: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Είμαστε στη διάθεσή όλων των εργαζόμενων για οποιαδήποτε επικοινωνία και ενημέρωση.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Ο Πρόεδρος                          Ο Γεν. Γραμματέας
Στέλιος Μουλακάκης           Βάιος Νάκος

Συμπλήρωσε την αίτηση εγγραφής στο Σύλλογό μας.

Δυνάμωσε την προσπάθειά μας.

Go to top