Αναζητήστε

Ανακοίνωση Νο 63

Διαδικασία αξιολόγησης της απόδοσης

Συνάδελφοι,

Με αφορμή τη διαδικασία αξιολόγησης προσωπικού, θέλουμε να υπενθυμίσουμε, ότι αυτή διεξάγεται με συγκεκριμένους κανόνες και κριτήρια που απορρέουν από τον Κανονισμό Αξιολόγησης της Απόδοσης, τον καλύτερο στον τραπεζικό χώρο, ο οποίος και αποτελεί προϊόν Συλλογικής Συμφωνίας του ΣΕΤΠ με την Διοίκηση της Τράπεζας. Η Συμφωνία έχει ενσωματωθεί στο σύνολό της, στο σύστημα Become and Achive.

Σημαντικό σημείο του Κανονισμού, αποτελεί ο αποκλεισμός της ατομικής, ποσοτικής στοχοθεσίας, ως στοιχείο αξιολόγησης της απόδοσης του εργαζόμενου. Πιο συγκεκριμένα, η όποια αναφορά σε προσωπική συνεισφορά, αφορά στους κοινούς στόχους των ομάδων και δεν αποτελεί κατάτμηση, ανά άτομο, των στόχων της ομάδας. Συνολικά, ο νέος Κανονισμός, μέσα από τις αρχές και τα κριτήρια του,  δεν αποτελεί «τιμωρητική» διαδικασία προς τον εργαζόμενο, αλλά μια διαδικασία που θα βελτιώνει τις όποιες αδυναμίες που παρουσιάζονται, με την εκπαίδευση και την κατάρτιση.

 

axiologisi-prosopikou

 

Πιο αναλυτικά, οι αρχές του Κανονισμού Αξιολόγησης της Απόδοσης στην Τράπεζα Πειραιώς:

  • Υπηρετούν τις αρχές της αντικειμενικότητας, της διαφάνειας, της τεκμηριωμένης κρίσης και της αξιοκρατίας από τον αξιολογητή,
  • Τα επίπεδα της απόδοσης αποτυπώνονται με περιγραφική κλίμακα και είναι τρία. Δεν προκύπτουν από αριθμητικό υπολογισμό και αποτυπώνουν τη συνολική αξιολόγηση της απόδοσης του εργαζόμενου για το έτος αξιολόγησης,
  • λαμβάνουν αποκλειστικά υπόψη τα  κριτήρια που αφορούν στην ποιοτική, επαγγελματική απόδοση και την πρόοδο του καθ΄ όλη την περίοδο αναφοράς της αξιολόγησης, ενώ σε περίπτωση διαφωνίας προϊστάμενου - εργαζόμενου, διασφαλίζεται σαφές και θεσμοθετημένο πλαίσιο ένστασης / αναθεώρησης από τον εργαζόμενο,
  • Ο εργαζόμενος διατυπώνει εγγράφως την άποψή του για την απόδοσή του, καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας και έχει τη δυνατότητα να πάρει ανατροφοδότηση από συναδέλφους – υφισταμένους.
  • Διασφαλίζεται η παροχή ικανοποιητικής και συστηματικής υποστήριξης (coaching), κατάρτισης, επιμόρφωσης και εκπαίδευσης για κάθε εργαζόμενο, διαδικασία που μπορεί να ενεργοποιηθεί και από τον ίδιο τον εργαζόμενο μέσα από την αναφορά του στο δελτίο αξιολόγησης.

Συνάδελφοι,

Στη διαδικασία αξιολόγησης πρέπει να γίνεται εφαρμογή του εν λόγω Κανονισμού. Θα θέλαμε από την πλευρά μας, να επιστήσουμε την προσοχή, ως προς την ορθή και πιστή εφαρμογή του. Δείτε και κατεβάστε τον νέο Κανονισμό Αξιολόγησης Απόδοσης.

Κρίνεται αναγκαίο και είναι επιβεβλημένο από την πλευρά σας , να επικοινωνείτε άμεσα με το Σύλλογο μας, στο ενδεχόμενο και σε κάθε περίπτωση παραβίασης των όρων και της διαδικασίας του Κανονισμού Αξιολόγησης, ώστε να μπορούμε να παρέμβουμε από την πλευρά μας και να επέρχεται η ορθή εφαρμογή του.

Εκτιμούμε και ευελπιστούμε ότι όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, θα επιδείξουν υπευθυνότητα και επιμέλεια, ώστε να ολοκληρωθεί με τον καλύτερο τρόπο η κορυφαία διαδικασία που σχετίζεται με την επαγγελματική εξέλιξη και πορεία των εργαζομένων στην Τράπεζα Πειραιώς. Μέσα από τη διαδικασία αυτή, διαμορφώνεται το απαραίτητο περιβάλλον αντικειμενικότητας , αξιοκρατίας και  διαφάνειας, που οφείλει η Διοίκηση της Τράπεζας να εμφυσήσει αλλά και να επικρατεί, ανάμεσα στους εργαζόμενους.

 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο Πρόεδρος                       Ο Γ. Γραμματέας

Γιάννης Κάκκας                Στέλιος Μουλακάκης

Συμπλήρωσε την αίτηση εγγραφής στο Σύλλογό μας.

Δυνάμωσε την προσπάθειά μας.

Go to top