Αναζητήστε

Ανακοίνωση Νο 43

 

Συνάδελφοι,

Παρατηρείται έντονα το τελευταίο διάστημα, η μετακίνηση συναδέλφων με σκοπό τη στελέχωση υπηρεσιών (υφιστάμενων και νέων) της Τράπεζας.

Την ευθύνη για τη διαδικασία μετακινήσεων του προσωπικού την έχει η Διοίκηση της Τράπεζας, έχοντας σαν σκοπό τόσο την επαγγελματική εξέλιξη του εργαζόμενου, όσο και την επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων του Ομίλου, τηρώντας πάντα τον «Οργανισμό Προσωπικού» και τις προϋποθέσεις που θέτει για τις μεταθέσεις των υπαλλήλων.

Επίσης, όσα αναφέρονται στην «Πολιτική στελέχωσης θέσεων εργασίας» της Τράπεζας (ενδεικτικά αναφέρουμε: ανακοίνωση για διαθέσιμες θέσεις και αποστολή αιτημάτων μετακίνησης από τους εργαζόμενους), μας βρίσκουν σύμφωνους τόσο ως προς τις βασικές αρχές, όσο και ως προς τη διαδικασία που πρέπει να τηρείται χωρίς παρεκκλίσεις.

Παράλληλα όμως, η πολιτική αυτή πρέπει να είναι εναρμονισμένη και να σέβεται απόλυτα, τον «Οργανισμό Προσωπικού», τους όρους της Κλαδικής Σύμβασης ΟΤΟΕ – ΤΡΑΠΕΖΩΝ 2016-2018 (άρθρο 7) και την Νομοθεσία, που καθορίζουν ρητά ρυθμίσεις που αφορούν εργαζόμενους ΑΜΕΑ και εργαζόμενους με προβλήματα υγείας στο οικογενειακό τους περιβάλλον. Επίσης, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη γενικά κοινωνικά χαρακτηριστικά και η οικογενειακή κατάσταση τους εργαζόμενου.

Για τους παραπάνω λόγους, καλούμε όλους τους αρμόδιους - εμπλεκόμενους στο εν λόγω θέμα, να εφαρμόζουν τις νομοθετικές δεσμεύσεις και τις Συλλογικές ρυθμίσεις και παράλληλα να αντιμετωπίζουν με υψηλό αίσθημα κοινωνικής ευθύνης τις μετακινήσεις – μεταθέσεις των εργαζόμενων.

Αναφερόμαστε ιδιαίτερα σε περιπτώσεις:

-Μονογονεϊκές οικογένειες.

-Προβλημάτων υγείας που αντιμετωπίζει ο ίδιος ο συνάδελφος, ή πρόσωπο στο στενό οικογενειακό του κύκλο.

-Πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζεται από τον εργαζόμενο ή μέλος της οικογένειάς του (ποσοστό αναπηρίας άνω του 50%).

Πρόσφατα, έχει καταγγελθεί στο Σύλλογό μας, πρόθεση από την πλευρά της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού, να μετακινήσει συναδέλφους, χωρίς να λάβει υπόψη της τις παραπάνω δεσμευτικές διαδικασίες.

Ο Σύλλογός μας παρενέβη άμεσα στην κατεύθυνση της αποτροπής, καλώντας παράλληλα τη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού να μην προχωρήσει σε τέτοιου είδους αποφάσεις.

Ο Σύλλογος μας, θα συνεχίσει να παρεμβάινει σε κάθε περίπτωση που παρατηρείται παραβίαση Συλλογικών Συμφωνιών και Εργατικής Νομοθεσίας. Καλούμε όλους τους εργαζόμενους να μας κρατούν σχετικά ενήμερους.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΤΠ

Ο Πρόεδρος                                Ο Γεν. Γραμματέας

Γιάννης Κάκκας                         Στέλιος Μουλακάκης

Συμπλήρωσε την αίτηση εγγραφής στο Σύλλογό μας.

Δυνάμωσε την προσπάθειά μας.

Go to top