Αναζητήστε

Ανακοίνωση Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής Νο 3

Συνάδελφοι,

Με απόφαση της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής σχετικά με τις αρχαιρεσίες του Συλλόγου, που θα διεξαχθούν από Πέμπτη 23 Μαΐου έως και Τετάρτη 5 Ιουνίου 2024, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

Οι αρχαιρεσίες θα διεξαχθούν με υβριδικό τρόπο. Αφενός ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών ψηφοφοριών «ΖΕΥΣ», καθ’ όλη τη διάρκεια (23/5 – 5/6), αφετέρου με φυσική κάλπη, στις 5 Ιουνίου 2024 και ώρες 10.00 – 18.00, στα γραφεία του Συλλόγου μας, Καραγεώργη Σερβίας 2, Σύνταγμα, στον 5ο όροφο.

Η ψηφοφορία θα ξεκινήσει την Πέμπτη 23 Μαΐου 2024 και ώρα 9.00 π.μ.

Όλα τα μέλη του Συλλόγου θα λάβουν προσωπικό emailμε αποστολέα ZeusElectionsThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">elections@zeus.grnet.gr και θέμα «Ηλεκτρονικές Ψηφοφορίες «Ζευς» - Συμμετοχή σας σε ψηφοφορία». Στο περιεχόμενο του email θα βρείτε το σχετικό προσωπικό link (σύνδεσμο), μέσω του οποίου θα μπορεί το κάθε μέλος να ψηφίσει.

Το σύστημα «ΖΕΥΣ» υποστηρίζεται τεχνολογικά από το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (Ε.Δ.Ε.Τ.) και βασίζεται σε διεθνώς αναγνωρισμένα τεχνολογικά πρότυπα για τη διεξαγωγή ηλεκτρονικών ψηφοφοριών, τα οποία διασφαλίζουν το αδιάβλητο και απόρρητο της εκλογικής διαδικασίας.

Για όλη τη διάρκεια της εκλογικής διαδικασίας έχει διοριστεί από το Δ.Σ.Α., δικαστικός αντιπρόσωπος που μαζί με την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή θα διενεργήσουν τη διαδικασία.  

Η ψηφοφορία θα διενεργείται καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου.

Οδηγίες για τον τρόπο που λειτουργεί η πλατφόρμα του συστήματος «ΖΕΥΣ», θα αποσταλούν με νέο ενημερωτικό σημείωμα του Συλλόγου μας.

Δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα μέλη του Συλλόγου που είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο μελών (Γενικό Μητρώο Μελών Συλλόγου).

Όλα τα μέλη του Συλλόγου ψηφίζουν για το Διοικητικό Συμβούλιο, την Εξελεγκτική Επιτροπή και για την εκλογή Αντιπροσώπων σε Ο.Τ.Ο.Ε. και Εργατικών Κέντρων (Αθήνας και Θεσσαλονίκης). 

Οι ψηφοφόροι εκφράζουν την προτίμησή τους επιλέγοντας τους υποψηφίους που προτιμούν. Μπορούν να επιλέξουν περισσότερους του ενός υποψηφίους, επιλέγοντας κατά το μέγιστο όσους είναι ο αριθμός των εκλεγομένων προσώπων για κάθε κατηγορία αξιώματος και συγκεκριμένα:

  • Για το Δ.Σ. μέχρι δέκα πέντε (15)
  • Για Εξελεγκτική Επιτροπή μέχρι τρεις (3)
  • Για Ο.Τ.Ο.Ε. μέχρι εβδομήντα πέντε (75)
  • Για τα Εργατικά Κέντρα μέχρι εβδομήντα πέντε (75)

Ψηφοδέλτιο με αριθμό προτίμησης μεγαλύτερο των επιτρεπόμενων, λογίζεται υπέρ του συνδυασμού, όχι όμως υπέρ των υποψηφίων.

Ειδικότερα για θέματα ακυρότητας ή μη ψηφοδελτίων, αποφασίζει η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή.

 

Για την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή

Νέλλη Παραρά

Δημήτρης Αποστολάκης

Χρήστος Ρεντζής

Συμπλήρωσε την αίτηση εγγραφής στο Σύλλογό μας.

Δυνάμωσε την προσπάθειά μας.

Go to top