Αναζητήστε

Ενημερωτικό Σημείωμα Νο 61

Πρόγραμμα κατασκηνώσεων e-ΕΦΚΑ 2024

Συνάδελφοι,

Ξεκινά τη Δευτέρα 20 Μαΐου 2024, η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα κατασκηνώσεων του e-ΕΦΚΑ για το 2024, με καταληκτική ημερομηνία την 30η Μαΐου 2024.

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν τα παιδιά ηλικίας 6-16 ετών, εν ενεργεία ασφαλισμένων στο πρώην ΤΑΥΤΕΚΩ (ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ).

Σύμφωνα με την απόφαση του e-ΕΦΚΑ, η σειρά επιλογής των δικαιούχων θα γίνει κατόπιν μοριοδότησης με βάση το συνολικό οικογενειακό εισόδημα και το πλήθος των ανηλίκων τέκνων των αιτούντων και όχι με βάση τον χρόνο υποβολής της αίτησης.

Επισημαίνουμε και φέτος ότι σύμφωνα με όσα ορίζει η Κλαδική Σύμβαση, «οι τράπεζες που δεν έχουν ιδιόκτητες κατασκηνώσεις, χορηγούν κατασκηνωτικό επίδομα ύψους 724€, υπό την προϋπόθεση ότι ο e-ΕΦΚΑ έχει απορρίψει όλες τις δυνατές επιλογές του εργαζόμενου» (Άρθρο 16 Κλαδικής Σ.Σ.Ε. ΟΤΟΕ – Τραπεζών).

Υπό το παραπάνω πλαίσιο και προκειμένου να αποζημιωθεί από την Τράπεζα η πιθανή απόρριψη της αίτησης, συστήνουμε να καταχωριστούν και οι 5 δυνατές επιλογές που δίνονται από το σύστημα, είτε κατασκηνώσεις, είτε κατασκηνωτικές περίοδοι, είτε συνδυασμός αυτών. Η σειρά με την οποία θα δηλωθούν οι κατασκηνώσεις και οι κατασκηνωτικές περίοδοι, δηλώνουν τη σειρά προτίμησης για αυτές. Το παιδί θα φιλοξενηθεί στην πρώτη - κατά σειρά δήλωσης –κατασκήνωση και περίοδο η οποία έχει διαθέσιμες θέσεις.

Οι αιτήσεις συμμετοχής των υποψηφίων δικαιούχων υποβάλλονται προς τον e-ΕΦΚΑ αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο από τον ιστότοπο του e-ΕΦΚΑ στην διεύθυνση: https://www.efka.gov.gr/el/elektronikes-yperesies/aiteseis-kataskenoseon-2024, όπου επιλέγουμε «Είσοδος στην υπηρεσία». Η είσοδος στο σύστημα γίνεται με τους κωδικούς Taxisnetκαι την αίτηση υποβάλλει ο άμεσα ασφαλισμένος που έχει ως προστατευόμενο μέλος το παιδί.

Στον ίδιο πιο πάνω σύνδεσμο, θα βρείτε και όλες τις πληροφορίες που θα χρειαστείτε, όπως τις συχνές ερωτήσεις τις οδηγίες υποβολής, το δελτίο τύπου και τις λίστες των κατασκηνώσεων.

Τα αποτελέσματα των αιτήσεων θα ανακοινωθούν από τον e-ΕΦΚΑ, στην ιστοσελίδα του, τη Δευτέρα, 10 Ιουνίου 2024 και θα αποσταλούν μέσω του email που δηλώνεται στην αίτηση.

Σε κάθε περίπτωση και για κάθε ζήτημα που αφορά στη διαδικασία για τις κατασκηνώσεις (τρόπο καταχώρησης, απορρίψεις κ.α.) επικοινωνείτε άμεσα με τον Σύλλογό μας.

Συμπλήρωσε την αίτηση εγγραφής στο Σύλλογό μας.

Δυνάμωσε την προσπάθειά μας.

Go to top