Αναζητήστε

Ανακοίνωση Νο 185

Ο Κανονισμός αξιολόγησης είναι Επιχειρησιακή Σύμβαση

 

Συνάδελφοι,

Με σχετικό email που απέστειλε χθες, η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, ενημερώνει τους εργαζόμενους για τις κύριες μεταβολές που πραγματοποιούνται στο σύστημα αξιολόγησης και είναι η αλλαγή της κλίμακας αξιολόγησης σε πενταβάθμια – πάγια απαίτηση του Συλλόγου – καθώς και ο επιμερισμός των κριτηρίων σε ποσοτικά και ποιοτικά και η χρήση του συστήματος για την ανάπτυξη του εργαζόμενου στο περιβάλλον εργασίας του.

Τις τρεις αυτές κεντρικές μεταβολές συζητήσαμε με το Ανθρώπινο Δυναμικό στο προηγούμενο διάστημα (πρόσφατη σχετική ανακοίνωση Νο 181), στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης για την υπογραφή Συλλογικής Συμφωνίας Κανονισμού αξιολόγησης. Ενός κανονισμού, που θα εμπεριέχει και σειρά διατάξεων που θα περιβάλλουν τα παραπάνω με αντικειμενικό, αξιοκρατικό και διασφαλισμένο θεσμικό πλαίσιο, που θα διασφαλίζει τον εργαζόμενο από τυχόν κακοπροαίρετες αξιολογήσεις, θα αποκλείει ατομική στοχοθεσία και τιμωρητικές συνέπειες και θα ενισχύει την δια βίου μάθηση, παρέχοντας πραγματικά κίνητρα βελτίωσης στον εργαζόμενο, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα και την ορθή εφαρμογή του.

Οφείλουμε ωστόσο να επισημάνουμε, ότι παρά το γεγονός ότι η ενημέρωση από την πλευρά του Ανθρώπινου Δυναμικού για τις αλλαγές στο σύστημα αξιολόγησης, βρίσκεται στη σωστή κατεύθυνση, ήταν βιαστική, αφού, μέχρι να υπογραφεί – και από τα δύο μέρη – ο νέος Κανονισμός Αξιολόγησης, σε ισχύ παραμένει ο Κανονισμός Αξιολογήσεων, ο οποίος περιγράφει όλες τις διαδικασίες αξιολόγησης και ενστάσεων και αποτελεί Συλλογική Συμφωνία.

Εκτιμώντας ότι μέσα από τη διαπραγμάτευση μπορεί να οικοδομηθεί ένα πιο δίκαιο και αξιοκρατικό πλαίσιο αξιολογήσεων, συνεχίζουμε τον διάλογο με τη Διοίκηση, για την κατάρτιση του Κανονισμού Αξιολογήσεων, επισημαίνοντας προς όλους την υποχρέωση για σεβασμό του θεσμικού πλαισίου και των Συλλογικών Συμβάσεων.

Για κάθε εξέλιξη θα επανέλθουμε με νεότερη ανακοίνωσή μας.

 

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Ο Πρόεδρος                    Ο Γεν. Γραμματέας

Στέλιος Μουλακάκης        Βάιος Νάκος

Συμπλήρωσε την αίτηση εγγραφής στο Σύλλογό μας.

Δυνάμωσε την προσπάθειά μας.

Go to top