Αναζητήστε

Ανακοίνωση Νο 184

Μετασχηματισμός Δικτύου καταστημάτων

Παρεμβαίνουμε αποτελεσματικά, δίνουμε λύσεις

Συνάδελφοι,

Η Διοίκηση της Τράπεζας, προχωράει στον μετασχηματισμό του Δικτύου των καταστημάτων της, όπως είχε ανακοινώσει από τον Σεπτέμβριο του 2023.

Ο μετασχηματισμός έχει επιφέρει πολλά προβλήματα τόσο στη λειτουργία των καταστημάτων, όσο και στον τρόπο που αντιμετωπίζεται από το πελατειακό κοινό. Και στις δύο περιπτώσεις μοναδικός αποδέκτης είναι ο εργαζόμενος, ο οποίος αγωνίζεται καθημερινά να προσαρμοστεί, να εφαρμόσει τις νέες λειτουργίες, να διαχειριστεί τους πελάτες και να παραμείνει συνεπής στις καθημερινές εργασίες και αρμοδιότητές του, ξεπερνώντας τα όρια των αντοχών του.

Από την αρχή ακόμα της ενημέρωσής μας – από τη Διοίκηση, τον περασμένο Σεπτέμβριο - για το νέο μοντέλο καταστημάτων, εκφράσαμε τους προβληματισμούς μας, οι οποίοι δεν βασίστηκαν σε επιχειρήματα εμμονής στο να παραμείνουμε στην πρότερη κατάσταση, αλλά σε πραγματική βάση, ως προς τα προβλήματα που θα έφερνε στους εργαζόμενους. Κατά την εξέλιξη του μετασχηματισμού, οι προβληματισμοί μας επιβεβαιώνονται καθημερινά, με αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι να αντιμετωπίζουν τεράστιες δυσκολίες στη λειτουργία του νέου μοντέλου, αναφορικά με την δυσαρέσκεια των πελατών, τον τρόπο οργάνωσης της εργασίας τους και θέματα υγιεινής και ασφάλειας.

Ο Σύλλογός μας εξέθεσε με επίσημη επιστολή του (επιστολή 100124-1 / 10 Ιανουαρίου 2024) προς τη Διοίκηση της Τράπεζας, καταγεγραμμένα, έπειτα από επικοινωνία με τους εργαζόμενους και από επισκέψεις μας σε καταστήματα, το σύνολο των προβλημάτων μέχρι εκείνη τη στιγμή και επιδίωξε συναντήσεις. Κατόπιν της επιστολής μας, υπήρξαν συζητήσεις με τη Διοίκηση της Τράπεζας, προκειμένου τόσο να δοθούν λύσεις στα ήδη σχηματισμένα προβλήματα, στα καταστήματα που έχουν μετασχηματιστεί, όσο και να ληφθούν μέτρα αποφυγής νέων, στα καταστήματα που πρόκειται να μετασχηματιστούν.

Σε κάθε περίπτωση απαραίτητο συστατικό για την επιτυχία της αλλαγής, όπως είχαμε αναφέρει και στο παρελθόν, είναι η Διοίκηση να λάβει υπ΄ όψιν της, τη γνώμη των εργαζομένων, τις λειτουργικές ανάγκες στα καταστήματα και τις κατά τόπους ιδιαιτερότητες.

Κατόπιν των παρεμβάσεών μας, η Διοίκηση δεσμεύτηκε σε σειρά αλλαγών, που είναι:

 • Οι θέσεις εργασίας (workingareas) θα επιδιωχθεί να βρίσκονται στο ισόγειο και όχι σε όροφο, ώστε να μην επιβαρύνονται σωματικά οι εργαζόμενοι από τις μετακινήσεις. Αυτό συνεπάγεται - και η Διοίκηση δέχτηκε – τον επανασχεδιασμό των καταστημάτων, αλλά και να ζητείται η γνώμη του διευθυντή του καταστήματος. Όπου αυτό δεν είναι δυνατό, οι εργαζόμενοι θα εργάζονται από το σημείο που είναι καταλληλότερο για τη σωματική τους υγεία.
 • Τοποθέτηση μεγάλων οθονών, τόσο στα σημεία υποδοχής των καταστημάτων, όσο και στα meetingrooms. Αλλαγή στον τρόπο που εμφανίζονται στην οθόνη των laptops, εφαρμογές όπως το Veltiκαι το Ice, ώστε οι χαρακτήρες να είναι ευδιάκριτοι για τους εργαζόμενους.
 • Χρήση κατάλληλων τραπεζιών που θα βοηθούν στην εργονομική στάση του εργαζόμενου, τοποθέτηση εργονομικών καθισμάτων – όπου αυτό δεν έχει γίνει - σε όλα τα σημεία συναντήσεων με τους πελάτες.
 • Βελτίωση του τρόπου που μοιράζονται οι τηλεφωνικές κλήσεις, ώστε να μην είναι ανάγκη οι εργαζόμενοι να φορούν διαρκώς το ασύρματο ακουστικό, ειδικότερα όταν βρίσκονται σε ραντεβού.
 • Αναδιάρθρωση του τρόπου διαχείρισης των ραντεβού, ώστε να υπάρχει ομαλή εξυπηρέτηση των πελατών και να μειωθούν οι προστριβές.
 • Χρήση νέων ψηφιακών εργαλείων (π.χ. ηλεκτρονικές υπογραφές, εργαζομένων και πελατών), που θα ελαφρύνουν τον φόρτο εργασίας και την ανάγκη μετακινήσεων εντός του καταστήματος.
 • Χρήση νέων, πιο σύγχρονων ΑΤΜ σε πολλά από τα καταστήματα, ενώ εξετάζονται και τρόποι να μην απασχολούνται εργαζόμενοι σε αυτά (τροφοδοσία, προβλήματα κ.λπ.).
 • Αναζήτηση μεθόδων που θα καθιστούν το κατάστημα ασφαλές για την εργασία μας.

Κρατώντας στάση αναμονής ως προς το πώς τα παραπάνω θα επιλύσουν μέρος των προβλημάτων, θέτουμε διαρκώς προς τη Διοίκηση και τα πιο κάτω ζητήματα:

 • Απαιτείται στελέχωση. Υπάρχουν καταστήματα που λειτουργούν με ελάχιστο αριθμό εργαζομένων που βρίσκονται εκτεθειμένοι τόσο σε ενδεχόμενο λάθος όσο και σε δυσαρεστημένους πελάτες.
 • Απαιτείται τοποθέτηση με φυσική παρουσία, εργαζομένων του BackOfficeσε μεγάλα καταστήματα, πανελλαδικά, προκειμένου να εξυπηρετούνται και να επιλύονται άμεσα, καθημερινές εργασίες των καταστημάτων.
 • Απαιτείται η εκπαίδευση των εργαζομένων να προηγείται της αλλαγής.

Καθώς ο μετασχηματισμός είναι μια δυναμική κατάσταση που συνεχώς εξελίσσεται, είναι προφανές ότι θα προκύπτουν νέα ζητήματα, για τα οποία θα παρεμβαίνουμε διαρκώς. Ζητούμε έγκαιρη και καθημερινή επικοινωνία με τους συναδέλφους, ώστε να προλάβουμε καταστάσεις και να σταματήσει να γίνεται η καθημερινότητα στα καταστήματα δύσκολη και πιεστική.

Τονίζουμε για μια ακόμα φορά προς τη Διοίκηση, ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι επίπονο και χρονοβόρο εγχείρημα και η μετατόπιση από την αναλογική στη ψηφιακή εποχή,  δεν μπορεί να γίνει με το πάτημα ενός διακόπτη ή με την απλή αναβάθμιση των υποδομών, καθώς ελλοχεύει ο κίνδυνος ενός μη λειτουργικού και αναποτελεσματικού μετασχηματισμού. Είναι μια κρίσιμη διαδικασία, που απαιτεί στρατηγικό σχεδιασμό, χρόνο προσαρμογής, δοκιμών και εκ βάθους εξέτασης των όποιων επιδράσεων μετά και αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία του ψηφιακού μετασχηματισμού.

Επιμένουμε ότι μέσα από τον διάλογο, μπορούν να δοθούν λύσεις και να προληφθούν δύσκολες καταστάσεις. Πρέπει η Διοίκηση να χρησιμοποιήσει την εμπειρία των εργαζομένων, ώστε να υπάρξουν οι βελτιώσεις εκείνες που θα κάνουν τη δουλειά μας αποτελεσματική, μέσα σε ένα υγιές εργασιακό περιβάλλον.

Σημείωση: Αναφορικά με την «χρέωση» laptopστους εργαζόμενους, τόσο στα καταστήματα, όσο και στις κεντρικές υπηρεσίες και κατόπιν επισήμανσής μας, θέλουμε να τονίσουμε ότι:

 • Σε περίπτωση κλοπής ή ζημιάς του laptop, ο εργαζόμενος δεν πρέπει να έχει υποχρέωση αποκατάστασης.
 • Δεν πρέπει να υφίσταται υποχρέωση μεταφοράς του laptopεκτός του χώρου εργασίας.

 

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Ο Πρόεδρος                    Ο Γεν. Γραμματέας

Στέλιος Μουλακάκης         Βάιος Νάκος

Συμπλήρωσε την αίτηση εγγραφής στο Σύλλογό μας.

Δυνάμωσε την προσπάθειά μας.

Go to top