Αναζητήστε

Συνάδελφοι,

Με αφορμή την κατάθεση στη Βουλή του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, "Ρύθμιση Οφειλών προς Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις", η Εκτελεστική Γραμματεία της ΟΤΟΕ στη συνεδρίασή της 2-5-2019, αποφάσισε και απέστειλε στην Υπουργό Εργασίας επιστολή με θέσεις και προτάσεις σχετικά με σημαντικά εργασιακά και κοινωνικοασφαλιστικά ζητήματα, που χρήζουν άμεσης νομοθετικής ρύθμισης, για την αποκατάσταση προστατευτικών διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, την ολοκληρωμένη επαναφορά της κανονικότητας στις συλλογικές διαπραγματεύσεις και τη θωράκιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων.

Με την επιστολή αυτή, την οποία σάς κοινοποιούμε, η ΟΤΟΕ συγκεκριμένα εστίασε:

  • Στην πρόσληψη των πρώην εργαζομένων των συνεταιριστικών Τραπεζών, κατά προτεραιότητα, από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα.
  • Στην αποκατάσταση των ρυθμίσεων του ν. 1876/1990, καθώς και
  • τον καθορισμό ως υπερωριακής απασχόλησης της υπέρβασης του συμβατικά από τις κλαδικές ΣΣΕ καθορισμένου ωραρίου εργασίας.
  • Επίσης, για μια ακόμη φορά, θέσαμε το σημαντικότατο θέμα της πιστής τήρησης των καταστατικών διατάξεων των Κανονισμών των τομέων ΤΑΑΠΤΓΑΕ και ΤΑΠΕΤΕ του τ. ΤΑΥΤΕΚΩ, όσον αφορά στις παροχές σε χρήμα.

Τέλος, η ΟΤΟΕ, ζήτησε συνάντηση με την Υπουργό Εργασίας, προκειμένου να αναλύσουμε τις θέσεις μας, αλλά και άλλα σημαντικά θέματα, τα οποία έχουμε θέσει στο Υπουργείο και στο παρελθόν, για τη θωράκιση των δικαιωμάτων μας.

Συμπλήρωσε την αίτηση εγγραφής στο Σύλλογό μας.

Δυνάμωσε την προσπάθειά μας.

Go to top