Αναζητήστε

Αριστεία

Ύστερα από σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Σύλλογός μας χορηγεί τα παρακάτω Αριστεία για τα Δημόσια Εκπαιδευτικά Ιδρύματα στην Ελλάδα:

Ι. ΠΑΙΔΙΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

 • Αριστείο άνω του 18,5 για το Γυμνάσιο και άνω του 18 για το Λύκειο (με την αναγραφή «Άριστα») 150€.
 • Εισαγωγή σε ανώτερη ή ανώτατη σχολή 300€.
 • Απόκτηση πτυχίου ανώτερης ή ανώτατης σχολής 500€.
 • Απόκτηση πτυχίου Ανοικτού Πανεπιστημίου 450€.

Τα ποσά αφορούν απόκτηση πρώτου τίτλου σπουδών.

ΙΙ. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

 • Εισαγωγή σε ανώτερη ή ανώτατη σχολή 450€.
 • Απόκτηση πτυχίου ανώτερης ή ανώτατης σχολής 450€.
 • Απόκτηση πτυχίου Ανοικτού Πανεπιστημίου 450€.

Τα ποσά αφορούν απόκτηση πρώτου τίτλου σπουδών.

Για την καταβολή του αριστείου, θα πρέπει να αποσταλεί η σχετική βεβαίωση, καθώς και ο αριθμός λογαριασμού που θα πιστωθούν τα χρήματα, στον Ταμία του Συλλόγου μας, Φώτη Μπέλλο.

Μέσα από τις Επιχειρησιακές Συμβάσεις, ο Σύλλογός μας έχει επιτύχει να δίνονται επιβραβεύσεις - Αριστεία και από την Τράπεζα προς όλους τους Τραπεζοϋπάλληλους, συμπεριλαμβάνοντας μάλιστα και Πανεπιστημιακά Ιδρύματα του εξωτερικού - όχι όμως κολλέγια - και αυτές - από το Ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 - είναι:

Ι. ΠΑΙΔΙΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ

 • Αριστείο άνω του 18,5 για το Γυμνάσιο και άνω του 18 για το Λύκειο 270€.
 • Εισαγωγή σε ανώτερη ή ανώτατη σχολή 1000€.
 • Παιδιά συναδέλφων, πέρα του ενός που σπουδάζουν παράλληλα, λαμβάνουν το ποσό των 1600€.
 • Απόκτηση πτυχίου ανώτερης ή ανώτατης σχολής με βαθμό "άριστα" 1400€.

Τα ποσά αφορούν απόκτηση πρώτου τίτλου σπουδών.

II. ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΤΡΑΠΕΖΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ

 • Απόκτηση πτυχίου ανώτερης ή ανώτατης σχολής 2000€.

Τα ποσά αφορούν απόκτηση πρώτου τίτλου σπουδών.

 

 

 

Συμπλήρωσε την αίτηση εγγραφής στο Σύλλογό μας.

Δυνάμωσε την προσπάθειά μας.

Go to top